Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2020

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 4/2020

Je súčasná pandémia varovaním?  biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Náboženstvo v čase epidémií – Smrteľné epidémie sprevádzali ľudstvo od samého počiatku. Náboženské kulty v prvotnopospolnej spoločnosti lovcov nepoznali lekárstvo, spoliehali sa len na prosby za odvrátenie choroby k jednotlivým božstvám. V ďalších fázach vývoja ľudstva potom jednotlivé náboženské systémy spájali poznatky prírodnej medicíny so vzývaním nadprirodzených bytostí, neskoršie náboženstvá judaizmu a kresťanstva ponechávali rozvíjajúcej sa lekárskej vede autonómiu, ale dopĺňali racionálnu medicínu volaním k Bohu za uzdravenie nezávisle od vedy. Zásadná otázka teda znie: Vystačíme si v boji s chorobami, nákazlivými aj nenákazlivými, len s lekárskou vedou bez akéhokoľvek vzťahu k náboženstvu, ako to hlásajú ateisti? Nie je náboženské riešenie tejto problematiky rovnako hodnotné a potrebné, ako riešenie vedecké a nemali by sa oba tieto prístupy navzájom harmonicky dopĺňať? (PhDr. Radomír Malý)

Racionalizácia sklamaní v Božej rodine Jany Kyslíkovej – Najmä v Česku, ale aj na Slovensku má svojich priaznivcov Jana Kyslíková, duchovná učiteľka z Ústí nad Labem, ktorá sa vyhlasuje za „ženskú inkarnáciu Pána Ježiša Krista“. Čo do počtu členov sa síce nejedná o významný náboženský fenomén, no pozornosť vzbudzujú početné nenaplnené proroctvá, ktoré je približne päťdesiatka českých a dvadsiatka slovenských nasledovníkov „mesiášky“ Jany ochotná opakovane racionalizovať. (Mgr. Jitka Schlichtsová)

Mysticizmus v západnom ezoterizme (2) – Prvá zachovaná podrobnejšia informácia o systematickej ezoterickej škole na európskom kontinente sa spája s legendárnym starogréckym filozofom, matematikom, astronómom a nábožensko-morálnym reformátorom Pytagorom zo Samosu (6. stor. pred Kr.). V tomto pokračovaní seriálu o mysticizme v západnom ezoterizme sa však nebudeme venovať Pytagorovým nesporným prínosom pre matematiku a počiatky vedy vôbec, ale zameriame sa predovšetkým na mysticistickú stránku v jeho živote a činnosti. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Doktríny postavené na piesku (1) – Doktrína o Božom mene Jehova má prioritné postavenie vo vieroučnom systéme Jehovových svedkov. A hoci sa aj v ich radoch nájdu takí, čo majú nejaké pochybnosti o tej či onej náuke (napr. o roku 1914), učenie o mene Jehova je značne rezistentné voči akejkoľvek kritike. Prečo je oslovovanie Boha práve týmto menom pre svedkov také dôležité, že ho zahrnuli aj do názvu svojej náboženskej spoločnosti? Sú ich sebaisté tvrdenia o predkresťanskom a následne ranokresťanskom používaní mena Jehova založené na relevantných dôkazoch? Na to sa pokúsi dať odpoveď úvodná štúdia polemického seriálu venovaného kľúčovým vieroučným tézam Jehovových svedkov. (Mgr. Albert Lučanský)

O viere (2) – Ak by sme mali charakterizovať súčasnú dobu, mohli by sme povedať, že je „zážitková“. Často sme svedkami, že nie je pre nás dôležitý ani tak obsah, ako niečo, čo túžime na vlastnej koži zažiť. Platí to, žiaľ, aj v religióznej oblasti, aj tu možno vidieť mnohé spoločenstvá, kresťanské nevynímajúc, ktoré skrze duchovný zážitok svojim stúpencom sprostredkúvajú vieru. Avšak je viera plodom iba čisto ľudského konania a emócií? Nie je najmä milosťou? Z čoho pramení a ako sa máme správne pozerať na tento nevýslovný Boží dar? (doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.)

Svet biblických symbolov (3) – História nám hovorí, že v minulosti mal človek farby rád a farbil skoro všetko, pretože farby pre neho predstavovali bohatstvo a najmä radosť zo života. Aj ich symbolika je veľmi bohatá, no nie je vždy jednoduché s istotou určiť, čo ktorá farba v minulosti symbolizovala. Najviac sa to prejavovalo v umení či odievaní. Pri pozorovaní obrazov sa človek začína pýtať: Prečo je Judáš zobrazovaný s hrdzavými (ryšavými) vlasmi? Čo symbolizuje tmavé oblečenie mníchov alebo červená farba kardinálov? V tejto časti seriálu o biblických symboloch nazrieme do tajomného sveta symboliky farieb. (Mgr. Igor Janiga)

Bludné náuky a sekty v stredoveku (2) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme sa zamerali na ikonoklazmus (obrazoborectvo), ktorý veľmi silne ovplyvnil nielen politické dianie v celej Byzantskej ríši, ale aj jej vzťahy so Západnou cirkvou, najmä s pápežským dvorom. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2021 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky 2008 až 2020 – každý iba za 4,00 € (resp. 3,00 €). Celú kolekciu ročníkov 2008 až 2021 (momentálne 53 čísel, vrátane predplatného na tento rok) je možné zakúpiť si za zvýhodnenú cenu 30 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.                         

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.