Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2019

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2019

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 4/2019

O duchovnej slepote biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Bežný týždeň v živote Jehovovho svedka (2) – Žijú medzi nami, sú našimi spolužiakmi, spolupracovníkmi či rodinnými príslušníkmi. Stretávame ich na ulici alebo pri dverách či zvončekoch našich domov – Jehovovi svedkovia. Akí ľudia sú a ako fungujú ich rodiny? Ako sa pozerajú na prácu, školu či vzdelanie a ako trávia voľný čas? Aké majú morálne hodnoty a aké postoje zastávajú na verejnosti? Ako sa pozerajú na ľudí mimo svojho náboženstva? Tieto otázky sa pokúsi zodpovedať bývalý člen tejto náboženskej organizácie v druhej, záverečnej časti seriálu mapujúceho bežný týždeň Jehovovho svedka. (brat Marián)

Manipulácia a duchovno – Niektorí ľudia sa úprimne čudujú, ako môže byť niekto taký hlúpy a naivný a prepadnúť závislosti od veštcov, čiernej mágie, kartárstva, súhrnne spadnúť do pasce rozličných šarlatánskych a nebezpečných disciplín. Lenže závislosť od veštcov nevzniká z čistej vody a často je vyústením určitej gradujúcej a dlhoročnej situácie, keď sa danému človeku rozpadajú vzťahy a zužujú možnosti vyvinúť vlastnú aktivitu a zaujatie pre niečo nové, a keď postupne u neho silnie fatalizmus a pocit bezmocnosti a začína veriť tomu, že nemá kontrolu nad svojim osudom a v konečnom dôsledku vždy o ňom rozhodne dakto iný. (PhDr. Kristina Březinová)

Letničný oheň ako kedysi (2) – Ďalšia časť seriálu mapujúceho celosvetové pôsobenie pentekostálneho hnutia sa venuje Latinskej Amerike, nedávnej bašte svetového katolicizmu. Na tomto kontinente došlo od šesťdesiatych rokov minulého storočia k dramatickému nárastu počtu pentekostálnych veriacich a autor tejto štúdie sa zaoberá príčinami a okolnosťami tohto dynamického vývoja a stručne približuje situáciu v jednotlivých krajinách tejto časti sveta. (Mgr. Tereza Halasová)

Posledná reformácia – Nezriedka sme dnes svedkami rozličných emocionálne podfarbených vyjadrení zo strany niektorých neoletničných skupín, ktoré vykresľujú tradičné kresťanské cirkvi – ich cirkevné štruktúry, tradíciu, liturgiu, vierouku, ale najmä duchovnú prax – vo veľmi negatívnom svetle, pričom nabádajú svojich členov a sympatizantov, aby z nich čo najskôr vystúpili, pretože len tak môže nastať skutočná reformácia ich kresťanského života a oni tak môžu zažívať, pod priamym vedením Ducha Svätého, plody svojho obrátenia. Aj skupina s názvom Posledná reformácia, ktorá vznikla v roku 2011 a je realizáciou vízie rovnomennej knihy Torbena Søndergaarda, sa v snahe o návrat k jednoduchému učeníckemu životu prvých kresťanov snaží o vlastné zadefinovanie podstaty či esencie kresťanstva. Je však jej chápanie cirkvi správne a výklad evanjelia úplný a autentický, alebo naopak zavádzajúci a škodlivý? (doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.)

Podoby ahinsy v spirituálno-občianskom dianí (2) – Jedným z najznámejších propagátorov doktríny nenásilia na Západe bol známy ruský spisovateľ, dramatik, pedagóg a filozof Lev Nikolajevič Tolstoj. Idea neprotiviť sa zlu násilím prenikla nielen jeho dielo, ale tiež celý jeho životný štýl, hoci sa rodila iba postupne. Aj na Slovensku mala táto ikona novodobej ruskej literatúry svojich sympatizantov, ktorí šírili a rozvíjali jeho pacifistické myšlienky. Spomeňme aspoň jeho osobného lekára Dušana Makovického či lekára a spisovateľa Alberta Škarvana. Okrem nich bol výraznou pacifistickou postavou aj evanjelický kňaz, humanista a spisovateľ Ján Maliarik. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Ľudová mágia na Slovensku a v Česku – Ľudová mágia, ktorá sa praktizovala a dodnes praktizuje v našich zemepisných šírkach, sa považuje za synkretický systém, ktorý do seba pojal kresťanstvo, pôvodné náboženstvo Slovanov a taktiež novodobé podoby mágie, ktoré však s pôvodným magickým myslením nemajú veľa spoločné. Hoci má svoje špecifické črty, predsa len má viaceré paralely aj s inými magickými praktikami rôznych náboženstiev a kultúr. Svedčia o tom aj viaceré praktiky a zvyky, ktoré sa zachovali napríklad na Kysuciach či v moravskej kopaničiarskej obci Žítková. (Mgr. Igor Janiga)

Bludné náuky pokonštantínovského obdobia (9) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme predstavili asketicko-teologický smer priscilianizmus, ktorý bol silno ovplyvnený gnosticizmom a rôznymi prúdmi kresťanskej spirituality inklinujúcimi k morálnemu rigorizmu. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2020 a 2019 je po 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2018 – každý iba za 4,00 €. Ak si však objednáte celý komplet ročníkov 2008 až 2020, do 31. marca je možné si ho zakúpiť za akciovú, 50 % cenu 32 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.