Vyšlo májové Cestou Svetla 2021

Vyšlo májové Cestou Svetla 2021

Sme mesačník prinášajúci úvahy, zamyslenia, zastavenia nad Božím Slovom. Otvorenie a čítanie Cestou Svetla je zároveň otvorením a čítaním Božieho Slova.

V májovom čísle čítame List Efezským, štvrtú kapitolu: ako sme Povolaní k pravdivosti; Kedy je hnev hriechom a kedy nie; že sa dá Nedávať miesto diablovi; o práci ako o duchovnom nástroji - Aký pracovník je kresťan?

Stále miesto v každom čísle Cestou Svetla majú modlitby a povzbudenia k osobným modlitbám a rubrika Knihovnička – ponuka hodnotných kníh formou recenzie približujúcej obsah knihy. V tomto čísle píšeme o sérii kníh Príbehy dodnes živé: tými príbehmi sú novozmluvné príbehy, podobenstvá a príbehy o skutkoch apoštolov; publikácia je myslená ako pomôcka pre rodičov a učiteľov v nedeľných školách či besiedkach, ale úžitok z nich prijme i každý dospelý.

Cesta života, to sú Míľniky, chvíle pripravené na to zastaviť sa, aby sme posilnení mohli kráčať ďalej  – v májovom čísle je to pristavenie pri slovách: Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce (Žalm 28,7a).

  • Časopis je možné si zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.
  • Cena za jedno číslo je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €.
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.