RTVS pripomenie život a dielo umelca Igora Rumanského

RTVS pripomenie život a dielo umelca Igora Rumanského

Pri 75. výročí narodenia vzácneho evanjelického grafika, maliara a ilustrátora Igora Rumanského odvysiela RTVS 10. marca 2021 o 15:00 na DVOJKE dokument s názvom: "Dobro ako princíp svetla a pravdy."

Narodil sa 10. marca 1946 v Demänovej pri Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1961 – 1965 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na Oddelení propagačnej a úžitkovej grafiky, kde ho viedli pedagógovia Miroslav Fikari, Gabriel Štrba, Oto Lupták. Po maturite študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vo Všeobecnej škole maliarstva u prof. Dezidera Millyho. V rokoch 1967 – 1971 pokračoval v štúdiu na VŠVU na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Obhájením diplomovej práce sa stal v r. 1971 akademickým maliarom. Od ukončenia základnej vojenskej služby (1972) pôsobil až do roku 1981 v slobodnom povolaní, v ktorom sa venoval kresbe, grafike a ilustračnej tvorbe. V tom čase začal aj so známkovou tvorbou. Zúčastňoval sa na kolektívnych výstavách a v tomto období mal aj prvé individuálne výstavy.
V rokoch 1981 – 1984 pracoval na VŠVU v Bratislave ako odborný asistent v ateliéri Všeobecnej školy grafickej. V roku 1984 sa habilitoval za docenta v odbore maľby a od r. 1992 až do svojej smrti ako vedúci oddelenia voľnej grafiky, knižnej ilustrácie a známkovej tvorby, viedol Prípravný grafický kurz pre 1. ročníky na katedre grafiky VŠVU. V roku 1998 sa inauguroval za profesora v odbore grafika.

Igor RumanskýIgor Rumanský
ZDROJ: https://www.rumanskyartcentre.sk/rumanski
Počas svojho 25-ročného pedagogického pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení vychoval rad absolventov oddelenia voľnej grafiky a ilustrácie. Mnohí z jeho študentov sú dnes úspešnými autormi. Študenti veľmi oceňovali jeho individuálny prístup, schopnosť vysvetľovať, ako stvárniť pocit, atmosféru, ako zobraziť neviditeľné. Kto dokázal zobraziť nadreálny obsah, toho považoval za mimoriadneho.

Prof. Igor Rumanský sa vo svojej umeleckej tvorbe sústreďoval na grafiku a ilustráciu, známkovú tvorbu a ex libris. S jeho dielom sa mohli milovníci výtvarného umenia stretnúť na dvadsiatich samostatných výstavách doma i v zahraničí a vyše stopäťdesiatich kolektívnych výstavách, takisto nielen doma, ale i v zahraničí.

V grafických realizáciách prirodzene uplatňoval škálu čiernej a bielej, kým pri farebných obrázkoch uprednostňoval modrú. Inšpiráciou pri jeho tvorbe mu bola aj hudba a literatúra. Bol ich veľký obdivovateľ.

Ilustroval asi 150 kníh, z ktorých mnohé vyšli vo viacerých vydaniach, najviac od Milana Rúfusa. Majster Milan Rúfus venoval svojmu priateľovi a „dvornému ilustrátorovi“ báseň Logo k výstave I.R. a báseň Za Igorom Rumanským. Z dvadsiatich ocenení za knižné ilustrácie získal Igor Rumanský práve polovicu za ilustrovanie básnických diel Milana Rúfusa, pričom niektoré boli ocenené na viacerých súťažiach.

Oblasť známkovej tvorby (vytvoril trinásť známkových návrhov) takisto obohacovala Igora Rumanského ako umelca, najmä jeho spolupráca s rytcom Rudolfom Cigánikom. Známka Európa – mier a sloboda v tomto autorskom tandeme bola (okrem iných) ocenená aj cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Exlibrisy Igora Rumanského boli prezentované na mnohých výstavách v slovenskom teritóriu i v zahraničí a mimoriadne zaujali nielen zberateľov, ale aj odborné poroty.

Dielu Igora Rumanského sa tešia súkromní zberatelia a majitelia jeho diel. Jeho tvorbu obdivujú návštevníci v stálych zbierkach galérií v slovenskom i zahraničnom priestore, kde sa nachádzajú najmä jeho grafické listy a ilustrácie. V štátnych galerijných fondoch je evidovaných 258 jeho diel.

Takmer tridsiatku významných domácich i zahraničných ocenení jeho tvorby mu priniesli súťaže : Svetové bienále a trienále exlibrisu, Najkrajšia kniha, Medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, ceny vydavateľstiev, ceny za známkovú tvorbu. Azda najviac si vážil Cenu Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu a zápis do Čestnej listiny ceny Hansa Christiana Andersena za knihu Ako sa chytá radosť (Rúfusov preklad Františka Hrubína).

Igora Rumanský považoval za prirodzené v sebe spojenie národnej a kresťanskej identity. Cieľavedomé pochybovanie, tvorivé hľadanie a nachádzanie, ale aj vnútorná pokora boli pre neho tým najcennejším zrnom, ktoré uchovával vo svojich sýpkach, aby neustále mohol z nich rozdávať. Bol zvláštnym typom osobnosti, ktorá vyžarovala charizmu so zmyslom strhnúť ľudí pre dobro veci, nadchnúť ich pre krásno, tešiť sa z toho, čo sa druhým vydarilo. Zomrel 10. augusta 2006 v Bratislave. Pochovaný je v rodnej Demänovej.

ZDROJ: https://www.rumanskyartcentre.sk/rumanski

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.