PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 3.3.- 18.3.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 3.3.- 18.3.2021

ROZHLAS

STREDA – 3. marec
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý

ŠTVRTOK – 4. marec
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 6. marec 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom 

NEDEĽA – 7. marec   
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57ň
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 10. marec
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý

ŠTVRTOK – 11. marec 
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 13. marec 
Rádio Regina 
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 14. marec   
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 17. marec
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30

ŠTVRTOK – 18. marec 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

.....................................................................................................................................

TELEVÍZIA

ŠTVRTOK – 4. marec 
:3 Anička Jurkovičová 12.55 – 14.07 

PIATOK – 5. marec 
:2 Miesto pre modlitbu 12.30 – 12.57 O novej sakrálnej architektúre

NEDEĽA – 7. marec
:2 Orientácie 11.05 – 11.30
:1 Slovenský panteón 20.30 – 21.19 Milan Rastislav Štefánik
Cesta do nemožna 21.25 – 22.54

PONDELOK – 8. marec

:2 Božie deti 22.30 – 23.54
:3 Dejiny kresťanstva 09.00 – 09.25 (vysielanie každý deň až do piatku)

SOBOTA – 13. marec
:3 Televízny prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Modre – Kráľovej 18.00
Kazateľ: Pavel Kollár, 1. konsenior BAS
Liturg: Vladimír Kmošena, 2. konsenior BAS
Kantor: Michal Makovník

NEDEĽA – 14. marec
:1 Televízny prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Modre – Kráľovej 10.00
Kazateľ: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., seniorka Bratislavského seniorátu
Kantor: Michal Makovník

:2 Televízny posol 14.55 – 15.21

Slovo 19.50 – 19.54 Príhovor evanjelického farára Jána Bunčáka na 4. pôstnu nedeľu
Katyň, vojnová dráma 21.15 – 23.10

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.