PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 18.3.- 1.4.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 18.3.- 1.4.2021

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 18. marec 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 20. marec 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 21. marec, Smrtná nedeľa
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 24. marec
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 s tajomníkom pre misiu GBÚ Štefanom Kissom a kantorom Stanislavom Tichým

ŠTVRTOK – 25. marec 
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 27. marec 
Rádio Regina 
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 28. marec, Kvetná nedeľa
Rádio Slovensko
Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Uhorskom
Kazateľka a liturgička: Katarína Devečková, námestná farárka
Kantor: Ján Marko

Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 31. marec 
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 s tajomníkom pre misiu GBÚ Štefanom Kissom a kantorom Stanislavom Tichým

ŠTVRTOK – 1. apríl 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

.....................................................................................................................................

TELEVÍZIA

PIATOK – 19. marec
Dejiny kresťanstva 08.40 – 09.05 Juraj Tranovský 
Stretnutie s organom 10.40 – 11.05

NEDEĽA – 21. marec, Smrtná nedeľa
:2 Orientácie 13.55 – 14.20

PONDELOK – 22. marec
:3 Dejiny kresťanstva 09.10 – 09.36 Samo Bohdan Hroboň 

STREDA – 24. marec
:2 Do kríža 22.05 – 22.55 diskusná relácia 
:3 Dejiny kresťanstva 08.45 – 09.10 Sviečková manifestácia 

NEDEĽA – 28. marec, Kvetná nedeľa
:2 Orientácie 13.30 – 13.40

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.