Našim čitateľom

Našim čitateľom

Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, priaznivci Evanjelického posla spod Tatier. Ako ste si určite všimli, v dvojčísle ste našli vložený poštový poukaz na ďalšie predplatné.

Chceme vás touto cestou poprosiť o porozumenie a zhovievavosť, nakoľko sme predplatné museli zvýšiť. Nie je to však dramatické navýšenie ceny. Ide o 0,20 centov na dvojčísle, na ročnom predplatnom to predstavujem rozdiel 5,20 Eur. K tomu kroku nás viedlo zvýšenie cien nielen energií, ale najmä novinového papiera. Skutočne je zarážajúce, ako sa na svetovom trhu zvýšila cena za novinový papier, nehovoriac o cenách za knižný papier. Evanjelický posol spod Tatier má náboženský charakter, slúži záujmom ECAV na Slovensku, je nastarším vychádzajúcim evanjelickým ľudovým periodikom, má duchovný a misijný rozmer, nie je komerčne zameraný a nie je financovaný z reklám. Rotačná tlač, ktoru EPST tlačíme – je pre nás najlacnejším variantom.

Vychádzanie Evanjelického posla spod Tatier sa darí však len vďaka vám – predplatiteľom z radov evanjelikom. EPST nedostáva žiadnu dotáciu na vydávanie, ani z cirkvi, ani z iných zdrojov. Od druhej polovice roku 2019 sa ako redakčný a vydavateľský tím usilujeme o to, aby sme vám prinášali kvalitné duchovné čítanie. Obnovenie EPST nebolo ľahké a začínali sme v mnohých smeroch – ako by od začiatku. Bez technického, dokumentačného a archívneho zázemia. Napriek tomu sme s Božou pomocou dokázali vydávať a postupne zlešpovať obsah aj grafiku Evanjelického posla spod Tatier. Ďakujeme, že ste stáli pri nás v modlitbách a povzbudzovali nás. Rok 2020 nás všetkých prekvapil pandémiou, kostoly sa postupne zatvorili, ako aj naše predajne, prišli rôzne obmedzenia, a tak sme prešli na dvojtýždennú periodicitu. Ukázalo sa, že sme vďaka tomu dokázali ušetriť aj na poštovnom, ktoré samozrejme priebežne zdražovalo.  Zároveň sme získali aj väčší časový priestor na prinášanie kvalitného obsahu.

Preto od roku 2022 bude Evanjelický posol spod Tatier oficiálne dvojtýždenníkom (napokon počas svojej vyše 110 ročnej existencie bol mesačníkom, aj dvojtýždenníkom), čím dokážeme zvládnuť cenotvorbu periodika – od nákladov na redakciu, tlač, cez distribúciu až po poštovné. Chceme vás teda poprosiť o prijatie týchto zmien a zároveň tiež vyzvať, aby ste si EPST predplatili nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych, priateľov, ktorí si možno nemôžu dovoliť uhradiť predplatné. Zároveň sa nemôžeme spoliehať kvôli pandemickým opatreniam na predaj EPST v kostoloch, ako to bývalo roky zvykom, nakoľko nevieme odhadnúť ako budú kostoly počas najbližších týždňov a mesiacov otvorené. Prosíme tiež sestry farárky a bratov farárov, aby sprostredkovali možnosť predplatného svojim cirkevníčkam a cirkevníkom.

Predplatiteľmi sa teda môžete stať úplne jednoducho. Stačí napísať na e-mail: predplatne@tranoscius.sk, zatelefonovať na: 044 5523 070 alebo napísať na adresu: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Nová cena polročného predplatného je 28,60 Eur. Cena ročného predplatného je 57,20 Eur.

Ďakujeme, že nás čítate! Je to pre nás najlepšie povzbudenie.