Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 4.10. do 4.11.2021

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 4.10. do 4.11.2021

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch
od  04. 10. 2021 – do 04. 11. 2021

 Za zborových farárov boli zvolení:

Mgr. Ján Čermák, námestný farár v CZ Želiezovce (DNS – ZD) – do CZ Senica; MYS - ZD (zvolený dňa: 19. 09. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 05. 10. 2021)

Mgr. Katarína Zaťková, seniorka Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku a zborová farárka v CZ Pliešovce – do CZ Pliešovce (voľba nadobudla právoplatnosť dňa: 11. 10. 2021)

Mgr. Vladimír Ticháň, námestný farár v CZ Kokava nad Rimavicou (RIS – ZD)do CZ Kokava nad Rimavicou (funkčné obdobie trvá od 26. 10. 2021 – do 26. 10. 2031) 


Za námestných farárov boli menovaní:

Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár v CZ Gemerská Poloma (GES – VD) – dňom 01. 10. 2021 menovaný za námestného farára na farárske miesto do CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD)

Mgr. Branislav Balca, kaplán na kaplánskom mieste MYS (ZD) – dňom 07. 10. 2021 menovaný za námestného farára na kaplánske miesto MYS (ZD)

Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD., kaplánka na farárskom mieste v CZ Plavé Vozokany (DNS – ZD) – dňom 07. 10. 2021 menovaná za námestnú farárku na farárske miesto v CZ Plavé Vozokany

Mgr. Michal Tekely, zborový farár v CZ Dudince (HOS – ZD) – dňom 08. 10. 2021 menovaný za námestného farára na kaplánskom mieste do CZ Východná (LOS – VD)

Mgr. Vladimír Vančík, kaplán na farárskom mieste v CZ Ratkovské Bystré (GES – VD) – od 07.10.2021 menovaný za námestného farára do CZ Ratkovské Bystré

Mgr. Peter Hlavatý, kaplán na farárskom mieste v CZ Rožňavské Bystré (GES – VD) – dňom 07.10.2021 menovaný za námestného farára do CZ Rožňavské Bystré

Mgr. Jakub Ferko, kaplán v CZ Kuková (ŠZS – VD) – dňom 07. 10. 2021 menovaný za námestného farára do CZ Kuková

Mgr. Viera Šimová Šoltés, kaplanka na farárskom mieste v CZ Párnica (LOS – VD) – dňom 07.10.2021 menovaná za námestnú farárku do CZ Párnica

Mgr. Jana Kendžurová, seniorálna kaplanka LOS (VD) – dňom 07. 10. 2021 menovaná za námestnú farárku na mieste seniorálnej kaplánky LOS

 

Administrovanie cirkevných zborov:

Dunajsko-nitriansky seniorát

CZ Farná – od 07. 10. 2021 – Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD., námestná farárka v CZ Plavé Vozo:kany

CZ Tekovské Lužany – od 07. 10. 2021 – Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD., námestná farárka v CZ Plavé Vozokany

CZ Hodruša – Hámre – od 01. 10. 2021 – Mgr. Daniel Gdovin, námestný farár na farárskom mieste v CZ Banská Štiavnica

CZ Nové Sady – od 01. 10. 2021 – Mgr. Boženík Ivan, zborový farár v CZ Nitra

Hontiansky seniorát

CZ Dudince – od 08. 10. 2021 – Mgr. Hana Peničková, zborová farárka v CZ Šahy 

CZ Sazdice – od 08. 10. 2021 – Mgr. Hana Peničková, zborová farárka v CZ Šahy 

CZ Hontianske Moravce – od 08. 10. 2021 – Mgr. Hana Peničková, zborová farárka v CZ Šahy 

 

Pokračovanie na rodičovskej dovolenke oznámila:

Mgr. Lýdia Naďová, duchovná správkyňa na EG Tisovec (RIS – ZD)


Nástup na materskú dovolenku oznámila:

Mgr. Ľubica Gdovinová, seniorálna kaplánka GES (VD) – dňom 21. 10. 2021 

Mgr. Paulína Šofranková, kaplánka v CZ Martin (TU – VD) – od 03. 10. 2021 


Na materskú dovolenku nastúpila:

Mgr. Juššíková Jana, zborová farářka v CZ Nové Sady (DNS – ZD) – dňom 01. 10. 2021 

Spracované podľa doručeného materiálu

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.