Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 2.9. do 3.10.2021

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 2.9. do 3.10.2021

Prinášame vám informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  02. 09. 2021 – do 03. 10. 2021. 

Za konseniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu bol zvolený:
Mgr. Ľuboš Kubačka, zborový farár v CZ Soľ (zvolený dňa: 21. 08. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 05. 09. 2021)

Za konseniorku Liptovsko-oravského seniorátu bola zvolená:
Mgr. Zuzana Brdiarová, zborová farárka v CZ Kraľovany (zvolená dňa: 22. 08. 2021) 

Za konseniora Bratislavského seniorátu bol zvolený:
Mgr. Vladimír Kmošena, zborový farár v CZ Pezinok (zvolený dňa: 27. 06. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 11. 07. 2021)

Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Marta Chlpíková, námestná farárka v CZ Gelnica (KOS – VD) – do CZ Leštiny; LOS – VD (zvolená dňa: 01. 08. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 16. 08. 2021)
Mgr. Miloslav Gdovin, námestný farár v CZ Svätý Kríž - Lazisko (LOS – VD) – do CZ Svätý Kríž - Lazisko (zvolený dňa: 01. 08. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 16. 08. 2021)
Mgr. Jaroslav Jurko, zborový farár v CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD) – do CZ Trenčín; POS - ZD (zvolený dňa: 01. 08. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 16. 08. 2021)

Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Eunika Jurková, námestná farárka v CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD) – dňom 01. 09. 2021 menovaná za námestnú farárku na kaplánske miesto do CZ Trenčín (POS – ZD) 
Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár v CZ Gemerská Poloma (GES – VD) – dňom 01. 10. 2021 menovaný za námestného farára na farárske miesto do CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD) 

Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Monika Cipciarová, námestná farárka na mieste kaplána v CZ Trenčín (POS – ZD) – dňom 01. 09. 2021 menovaná za námestnú farárku  na kaplánske miesto Považského seniorátu (ZD)
Mgr. Ivan Klinko, seniorálny kaplán Myjavského seniorátu (ZD) – dňom 01. 09. 2021 menovaný za kaplána na farárske miesto do CZ Bátovce (ZD)
Mgr. Branislav Balca, kaplán Považského seniorátu (ZD) – dňom 01. 09. 2021 menovaný za kaplána na kaplánske miesto Myjavského seniorátu (ZD)

Od 01. 10. 2021 do pracovného pomeru nastúpili:
Mgr. Ján Gdovin, kaplán na farárske miesto do CZ Podolínec (TAS – VD)
Mgr. Marek Žaškovský, kaplána na kaplánske miesto do CZ Bratislava Legionárska (BAS – ZD)

Administrovanie cirkevných zborov – Východný dištrikt:
Gemerský seniorát
CZ Koceľovce – Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka v CZ Štítnik – od 01. 09. 2021
CZ Roštár – Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka v CZ Štítnik – od 01. 09. 2021
CZ Gemerská Poloma – Mgr. Martina Gdovinová, zborová farárka v CZ Vlachovo – od 01. 10. 2021
CZ Betliar – ThDr. Jerguš Olejár, PhD., zborový farár v CZ Rožňava – od 01. 10. 2021

Administrovanie cirkevných zborov – Západný dištrikt:
Dunajsko-nitriansky seniorát
CZ Jabloňovce – od 01. 09. 2021 – Mgr. Svetlana Dočkalová, zborová farárka v CZ Žemberovce
CZ Želiezovce – od 05. 10. 2021 – Mgr. Ján Jančo, námestný farár v  CZ Kalná nad Hronom

Hontiansky seniorát
CZ Banská Štiavnica – Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár CZ Baďan – od 01. 09. 2021
CZ Hodruša-Hámre – Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár CZ Baďan – od 01. 09. 2021
CZ Horné Rykynčice Mgr. Anna Kukulová, námestná farárka CZ Cerovo – od 08. 09. 2021  
CZ Čelovce – Mgr. Dušan Hučka, zborový farár v CZ Terany – od 08. 09. 2021

Spracované na základe doručeného materiálu.