Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 01. 03. – do 30. 04. 2020

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 01. 03. – do 30. 04. 2020

Personálne zmeny v CZ

Za tajomníka biskupa Východného dištriktu bol menovaný: 
Mgr. Marek Cingeľ, zborový farár v CZ Richvald a konsenior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku – od 01. 05. 2020 

 Za zborového farára bol zvolený:
Mgr. Slavomír Sabol, (námestný farár v CZ Marhaň)do CZ Marhaň, ŠZS - VD  (voľba dňa: 23. 02. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 09. 03. 2020) 

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Švedlár (KOS) od 01. 04. 2020 Mgr. Marta Chlpíková, námestná farárka v CZ Gelnica

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Anna Debnárová, zborová farárka v CZ Budimír  – predpokladaný deň: 16. 06. 2020 

Pokračovanie na rodičovskej dovolenke oznámila:
Mgr. Irena Gajdošová, zborová farárka v CZ Očová – dňom 29. 05. 2020

Z materskej dovolenky nastupuje: 
Mgr. Erika Sokola, zborová farárka v CZ Bratislava – Staré Mesto (BAS – ZD) – po dočerpaní dovolenky dňom 18.06.2020

Pracovný pomer skončili:
Mgr. Blanka Kostelnánámestná farárka v CZ Zemianske Kostoľany (TUS) – dňom 31. 03. 2020
Mgr. Vladimír Schvarcnámestný farár  v CZ Švedlár (KOS) – dňom 31. 03. 2020

Spracované na základe doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.