PERSONÁLNE ZMENY V CIRKEVNÝCH ZBOROCH ECAV NA SLOVENSKU OD 2.8.2021 DO 1.9.2021

PERSONÁLNE ZMENY V CIRKEVNÝCH ZBOROCH ECAV NA SLOVENSKU OD 2.8.2021 DO 1.9.2021

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  02. 08. 2021 – do 01. 09. 2021.

Za konseniora Bratislavského seniorátu bol zvolený:

Mgr. Vladimír Kmošena, zborový farár v CZ Pezinok (zvolený dňa: 27. 06. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 11. 07. 2021) 

Za zborových farárov boli zvolení:

Mgr. Ľubomír Ďuračka, námestný farár  v CZ Nové Mesto nad Váhom (POS – ZD) – do CZ Nové Mesto nad Váhom (zvolený dňa: 25. 07. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 10. 08. 2021)

Mgr. Andrea Cabadová, námestná farárka v CZ Mošovce (TUS – VD) – do CZ Mošovce  (zvolená dňa: 25. 07. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 09. 08. 2021)

Mgr. Tomáš German, námestný farár  v CZ Blatnica (TUS – VD) – do CZ Blatnica  (zvolený dňa: 25. 07. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 09. 08. 2021)

Mgr. Marta Chlpíková, námestná farárka v CZ Gelnica (KOS – VD) – do CZ Leštiny; LOS – VD  (zvolená dňa: 01. 08. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 16. 08. 2021)

Mgr. et. Mgr. Miloslav Gdovin, námestný farár v CZ Svätý Kríž - Lazisko (LOS – VD) – do CZ Svätý Kríž - Lazisko  (zvolený dňa: 01. 08. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 16. 08. 2021)

Mgr. Jaroslav Jurko, zborový farár  v CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD) – do CZ Trenčín; POS – ZD (zvolený dňa: 01. 08. 2021, právoplatnosť voľby dňa: 16. 08. 2021)


Za námestných farárov boli menovaní:

Mgr. Monika Cipciarová, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Trenčín (POS – ZD) – dňom 01. 09. 2021 menovaná za námestnú farárku na kaplánske miesto Považského seniorátu ECAV na Slovensku

Mgr. Eunika Jurková, námestná farárka v CZ Banská Štiavnica (HOS – ZD) – dňom 01. 09. 2021 menovaná za námestnú farárku na kaplánske miesto do CZ Trenčín (POS – ZD)  


Zmeny na kaplánskych miestach:

Mgr. Filip Púpala, seniorálny kaplán RIS (ZD) – menovaný za kaplána na farárske miesto v CZ Tisovec (ZD) – dňom 01. 09. 2021 

Mgr. Michaela Púpalová, kaplánka na farárskom mieste v CZ Tisovec (RIS – ZD) - menovaná za duchovného správcu  na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci – od 01. 09. 2021

Mgr. Ivan Klinko, seniorálny kaplán MYS (ZD) – menovaný za kaplána na farárske miesto v CZ Bátovce (DNS – ZD) – dňom 01. 09. 2021 

Mgr. Branislav Balca, kaplán POS (ZD) – menovaný za kaplána na kaplánske miesto MYS (ZD) – dňom 01. 09. 2021  


Administrovanie cirkevných zborov:

CZ Kraskovo (RIS - ZD) od 01. 08. 2021ThDr. Janka Miháliková, zborová farárka v CZ Rimavské Brezovo (RIS - ZD) 

CZ Gelnica (KOS - VD) od 01. 08. 2021Mg. Jaroslav Petro, zborový farár v CZ Obišovce (KOS - VD) 

CZ Bátovce (DNS – ZD) – od 01. 09. 2021 – Mgr. Svetlana Dočkalová, zborová farárka v CZ Žemberovce

CZ Koceľovce a CZ Roštár (GES – VD) – od 01. 09. 2021 – Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka v CZ Štítnik 

 

Nástup na materskú dovolenku oznámila:

Mgr. Emília Velebírová, zborová farárka v CZ Koceľovce (GES – VD)  – koncom augusta 2021 


Pracovný pomer skončila:

Mgr. Zorica Horákovázborová farárka  v CZ Bátovce (DNS - ZD) – dňom 31. 08. 2021  

Spracované na základe doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.