Výzva na predkladanie návrhov piesní do pripravovaného Evanjelického spevníka

Výzva na predkladanie návrhov piesní do pripravovaného Evanjelického spevníka

Spevníková komisia (SK) na svojom zasadnutí dňa 19. októbra 2021 prijala uznesenie vypracovať a zaslať Výzvu všetkým cirkevným zborom pre návrhy piesní a textov pre nový Evanjelický spevník. Táto výzva je adresovaná všetkým ordinovaným aj neordinovaným členom ECAV, zvlášť pre farárov, kantorov, organistov, dirigentov, básnikom a prekladateľom, ktorí sú ochotní participovať na príprave nového spevníka.

 Podmienky:

 1. HYMNOLOGICKÉ ZDROJE
Môžete nám poslať nové návrhy piesní a textov pre nový spevník, ktoré budú najprv zhromaždené v tzv. novom Prídavku piesní.

V každom prípade sa v procese zohľadňuje materiál z týchto zdrojov: súčasný ES, Tranovského kancionál, Zpěvník evangelický, Prídavok k Tranosciu a Zpěvníku, zborové piesne pre spevokoly, spevníky a kancionále ostatných evanjelických cirkví zo zahraničia, ekumenické spevníky, zbierky mládežníckych piesní. Posielajte nám aj nové texty, piesne súčasných autorov.

Spevníková komisia bude zhromažďovať tento materiál a vyhodnotí ho v spolupráci so všetkými sekciami SK.

Pri navrhovaní návrhov je potrebné vziať do úvahy niekoľko bodov: 

1. Sú údaje úplné?
- názov piesne
- autori a skladatelia
- držitelia práv
- miesto vydania

Do zoznamu spracovania môžeme zahrnúť iba príspevky s kompletnými informáciami. 

2. Boli texty a piesne vyskúšané?
Boli piesne viackrát použité akým spôsobom (v zbore a / alebo pri bohoslužbách?
Máte nejakú spätnú väzbu?
Napíšte nám, prosím, krátku poznámku v prípade príspevkov, ktoré ešte neboli zverejnené!

3. Formát
Texty nám pošlite vo formáte pdf alebo docx. Pošlite nám poznámky digitálne ako pdf a podľa možnosti aj ako xml súbor.
Ak by ste chceli odoslať niekoľko skladieb, urobte reprezentatívny výber max. 12 kúskov, ktoré môžu komisii navodiť dojem z vašich skladieb, takže SK sa na vás môže v prípade potreby zamerať. Zoskupujte svoje skladby čo najviac v digitálnej podobe.

Poznámka k textom:
Zatiaľ nebolo určené, ktoré časti textu si nájdu miesto v novom spevníku. Táto vec zostáva stále otvorená. Cielené vyhľadávanie textov sa uskutoční až neskôr v procese.

Upozorňujeme, že ak nám pošlete piesne a texty, ktorých autormi ste vy a tým pádom máte na ne osobné práva, týmto spôsobom dávate svoje texty voľne k dispozícii na vnútorné spracovanie pre SK. Žiaden z týchto materiálov nebude verejne zdieľaný, poslúži len pre interné spracovávanie v SK s predchádzajúcim súhlasom a dohodou s vami.  

Autorské práva zostávajú a sú rešpektované. 

Všetky návrhy posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu predsedu komisie: vargovcak79@gmail.com

Ak chcete odoslať materiál v papierovej forme, pošlite ho na adresu:
Ev. a. v. farský úrad
Spevníková komisia
Štúrova 100/3
093 01 Vranov nad Topľou

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.