Výnimka zo zákazu vychádzania pre duchovných pri plnení služobných povinností

Výnimka zo zákazu vychádzania pre duchovných pri plnení služobných povinností

Vážená sestra / Vážený brat,

vláda od 1. januára 2021 zúžila výnimky zo zákazu vychádzania. Detaily možno nájsť v uznesení vlády č. 453/2020 Z. z. z 31. decembra 2020, podľa ktorého vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

Aj keď je uznesenie vlády v porovnaní s predošlým zákazom vychádzania prísnejšie, má viacero výnimiek. Podľa uznesenia vlády z 31. decembra 2020 sa napríklad zákaz vychádzania nevzťahuje na (1) „cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu navýkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť.“

Ministerstvo zdravotníctva vo svojej tlačovej správe uvádza, že zamestnanci by mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že sú vyslaní mimo bydliska v súvislosti s pracovnými povinnosťami. 

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že ak potrebujete takéto potvrdenie vystaviť, obráťte sa s touto požiadavkou prostredníctvom emailu na adresu: tajomnik-gb@ecav.sk

a to aj po uvedeom termíne v prípade, že potvrdenie/rozhodnutie zamestnávateľa bude potrebné mať aj naďalej v závislosti na predĺženie daného stavu a prijaté vládne opatrenia.

Referát ľudských zdrojov, ECAV na Slovensku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.