Súbeh v CZ ECAV Gelnica

Súbeh v CZ ECAV Gelnica

Cirkevný zbor ECAV Gelnica vypisuje súbeh na uprázdnenú kňazskú stanicu.

CZ patrí do VD ECAV a do Košického seniorátu.

Bohoslužobná reč je slovenčina.

V prípade manželského páru je k dispozícii aj CZ ECAV Švedlár.

Termín prihlásenia sa je 31.10.2021. Prihlášky posielajte na adresu: Košický seniorát ECAV, Jesenského 1, 040 01 Košice.