Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev

Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev

Ivan Eľko

generálny biskup ECAV

“Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.”Ján Hroboň

biskup Západného dištriktu

“Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi, alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.”
Peter Mihoč

biskup Východného dištriktu

“Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.”Ako na to?

  1. Na začiatku je rozhodnutie vyplniť elektronický sčítací formulár na stránke: www.scitanie.sk.
  2. Pri otázke: Aké je vaše náboženské vyznanie? treba kliknúť na možnosť: s náboženským vyznaním.
  3. Po kliknutí na šípku v rámčeku vyberiem 2. možnosť v zozname:
    Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická).
  4. Povzbudím k prihláseniu sa k ECAV aj ďalších evanjelikov: členov rodiny, priateľov či známych.


Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, pomôže vám farár/ka alebo člen vášho cirkevného zboru. Stačí kontaktovať farský úrad, alebo priamo predsedníctvo zboru.