Scenár rozhlasovej pobožnosti 27.1.2021, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 27.1.2021, 17:30

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor a spev: Janko Siroma
Piesne: ES č. 466, 200 a 366

1. Krátke organové prelúdium

2. Úvodná modlitba - Žalm 119, 81 - 83

2. Oslovenie

3. Pieseň č. 466

4. Dve liturgické čítania z Božieho Slova: Príslovia 4, 18 a Ján 3, 29 - 30

5. Pieseň č. 200

6. Kázeň: 1. Korintským 14, 4 - 5

7. Modlitba, Otče náš, pozdrav na záver a požehnanie

8. Pieseň č. 366