Scenár rozhlasovej pobožnosti 24.2.2021, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 24.2.2021, 17:30

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor a spev: Janko Siroma
Piesne: ES č.115, 358, 260

1. Krátke organové prelúdium

2. Úvodná modlitba - Zjavenie 19, 5 - 8

2. Oslovenie

3. Pieseň č. 115

4. Dve liturgické čítania z Božieho Slova: Iz 6, 1 - 3  a Ján 2, 18 - 21

5. Pieseň č. 358

6. Kázeň: 1. Korintským 13, 8 a. - 12

7. Modlitba, Otče náš, pozdrav na záver a požehnanie

8. Pieseň č. 260


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.