Posledná rozlúčka so s. farárkou Ľudmilou Veselou

Posledná rozlúčka so s. farárkou Ľudmilou Veselou

Posledná rozlúčka so zosnulou sestrou farárkou Ľudmilou Veselou rod. Plesníkovou, bude vo štvrtok 7. októbra 2021 o 14:00 v ev. a. v. chráme Božom v Martine. Spomienkové Služby Božie budú v sobotu, 9.10.2021 o 10:00 v evanjelickom a. v. kostole v Bratislave- Petržalke. 

Pokyny k pohrebu: 

Vzhľadom k tomu, že mesto Martin sa nachádza v červenom okrese, posledná rozlúčka so zosnulou bude v režime OTP (očkovaní, testovaní alebo prekonaní) spolu so zoznamom účastníkov. Zároveň je nutné, aby ste mali v interiéri kostola prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Z pandemických dôvodov sa nebude konať žiadne pohostenie. Po pohrebnej rozlúčke sa presunieme na Národný cintorín, kde uložíme telesné pozostatky do rodinného hrobu. Prosíme všetkých, ktorí prídu na poslednú rozlúčku, aby pri kondolencii nepodávali ruky, pohľad do očí môže objať a potešiť a v tomto období je aj bezpečnejší. 

Miesto kvetinového daru, prosíme zvážte potreby cirkvi.