OZNAM: evanjelici.sk

OZNAM: evanjelici.sk

Bratia a sestry, dovoľte, aby sme vás upozornili na drobnú zmenu vo virtuálnom priestore našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré ako najlepšie riešenie navrhol Mediálny výbor ECAV.

V snahe o sprehľadnenie webovej stránky ecav.sk, nájdete od 1. marca 2024 všetky aktuálne informácie zo života našich cirkevných zborov, seniorátov a inštitúcií na stránke https://www.evanjelici.sk/

Na hlavnej webovej stránke zostanú informácie pre duchovných, oznamy a hlavné posolstvá Predsedníctva ECAV, informácie z GBÚ, Zboru biskupov a vedenia cirkvi.

Pripomíname aj aktuálny kalendár https://www.ecav.sk/public/events, kde zhromažďujeme pozvánky na podujatia, konané naprieč našou cirkvou. Tu máte možnosť pridať svoje podujatie aj vy... https://www.ecav.sk/public/podujatia/nove

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že nastavené zmeny budú slúžiť na prospech. 

Ak by ste mali akékoľvek podnety, nápady alebo inšpirácie, neváhajte napísať na media@ecav.sk