Ofera na Generálnu podporoveň 28.11.2021

Ofera na Generálnu podporoveň 28.11.2021

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu – 28.11.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne ECAV.

Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory, ktoré sú určené na financovanie výstavby, v príprave opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa vo výške 60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10 % finančných zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií.

O použití finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada Podporného fondu Generálnej podporovne; veľké projekty schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.


Oferu do Generálnej podporovne posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012 (pozn. zmena č. účtu !!!)
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 014

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám dávame do Vašej štedrej pozornosti.

 

                                                                       

Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                                  Ing. Renáta Vinczeová, v.r.  

generálny biskup                                                 zástupkyňa generálneho dozorcu

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.