Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK, 14.11.2021

Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK, 14.11.2021

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na Predposlednú nedeľu cirkevného roka – 14.11.2021, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF UK.

Ofera sa použije na podporu práce so študentmi EBF UK, pravidelné ročníkové duchovné sústredenia teológov, ktoré absolvujú v zariadeniach CZ ECAV na Slovensku, na technické vybavenie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj na opravy budov, ktoré využíva EBF UK. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu na podporu EBF UK.


Oferu na Fond ECAV na podporu EBF UK posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012 (pozn. zmena č. účtu !!!)
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 029

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám odporúčame do Vašej štedrej pozornosti.

 

                                                                       

Mgr. Ivan Eľko, v.r.                                                  Ing. Renáta Vinczeová, v.r.           

generálny biskup                                                zástupkyňa generálneho dozorcu                                                                  

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.