NOVÝ COVID automat od 22.11.2021

NOVÝ COVID automat od 22.11.2021

Vláda schválila 18.11.2021 nový COVID automat, ktorý upravuje aj účasť na bohoslužbách. Nové opatrenia budú platiť od pondelka, 22.11.2021.

Režim Základ sa ruší, SB budú môcť byť v režime OP alebo OTP. https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-automat-sa-sprisni-pre-nezaockovanych

Pod „OP“ sa myslia osoby, ktoré sú:
kompletne zaočkované osoby 1 rok od ukončenia základnej očkovacej schémy,
osoby po prekonaní covidu-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného PCR testu) 1 rok od prekonania covidu-19,
osoby po prekonaní covidu-19 potvrdeného PCR testu nie staršieho ako 180 dní,
deti mladšie ako 2 roky,
deti od 2 do 12 rokov s testom (48-hodinový antigénový test alebo 72-hodinový PCR test).

Pod „OTP“ sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu 48-hodinový antigénový test alebo 72-hodinový PCR test) alebo ochorenie covid-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Pri troch najhorších farbách okresov bude povinný zoznam účastníkov bohoslužieb, tak ako to bolo doteraz.

Pri režime OTP za účasti testovaných sa kapacita výrazne obmedzí. V červenom, bordovom aj čiernom okrese to bude len pre šesť osôb.


Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu 
Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
e) pre maximálne kapacity hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu sa použijú ustanovenia § 2 ods. 2, s výnimkou limitu maximálne do 6 osôb v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
f) organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:
1. individuálnu pastoračnú službu v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
2. maximálne 6 osôb, v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám ako osobám v režime OTP,
3. v územných obvodoch okresov zaradených v stupňoch Monitoring a Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 použijú rovnako.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_258.pdf OPATRENIA v kocke: 

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
(Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.)


Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu
OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 %; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri


Oranžové okresy:

OP: bez kapacitného limitu
OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.


Červené okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: max. 6 osôb

Bordové okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
Zaočkovaní: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: max. 6 osôb

BOHOSLUŽBY


Zelené okresy:

OP: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50 % kapacity priestoru na státie, alebo 75 % kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér.
ZÁKLAD: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:
OP: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ: státie: exteriér max. 100 osôb, interiér max. 50 osôb; sedenie: exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Červené okresy:
OP: max. 200 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť

Bordové okresy:

OP: max. 100 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť

Čierne okresy

OP: max. 50 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť