K voľbám generálneho dozorcu

K voľbám generálneho dozorcu

V júli a auguste sa uskutočnili voľby generálneho dozorcu ECAV. Ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. O tomto výsledku boli všetky cirkevno-organizačné jednotky informované prostredníctvom webovej stránky ecav.sk dňa 25.8.2021. https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/volby-generalneho-dozorcu-sa-budu-opakovat

Generálne presbyterstvo musí vypísať nové voľby generálneho dozorcu ECAV. O ich harmonograme budú všetky cirkevno-organizačné jednotky včas informované.

Zástupkyňou generálneho dozorcu je sestra Renáta Vinczeová, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV na Slovensku.