Generálny dozorca Ing. Ján Brozman sa vzdal svojej funkcie

Generálny dozorca Ing. Ján Brozman sa vzdal svojej funkcie

            Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že brat Ing. Ján Brozman sa vzdal funkcie generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku listom prijatým na Generálnom biskupskom úrade dňa 24.05.2021. Podľa cirkevného zákona 11/1994 O cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách má generálne presbyterstvo ECAV vyhlásiť voľby na uvoľnenú funkciu do 2 mesiacov. Generálne presbyterstvo sa uvedenou vecou bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí 04.06.2021.

Dôvod svojho rozhodnutia brat Brozman v liste nenapísal.

Bratovi Brozmanovi za jeho službu v neľahkých časoch ďakujeme a želáme mu zdravie a Božie požehnanie.


Predsedníctvo ECAV
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV a Ľubomír Pankuch, zástupca generálneho dozorcu ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.