Evanjelický festival presunutý

Evanjelický festival presunutý

Prípravný výbor Evanjelického festivalu, ktorý sa mal uskutočniť 1. – 4. júla 2021 v Kežmarku, odporučil Generálnemu presbyterstvu ECAV, aby sa jeho konanie odložilo na rok 2022. GP sa týmto návrhom na svojom zasadnutí 29.1.2021 zaoberalo. Dlhodobo nepriaznivá pandemická situácia tiež primäla generálnych presbyterov, ktorí sa stotožnili s názorom organizačného tímu, k rozhodnutiu presunúť konanie Evanjelického festivalu na rok 2022.  

Prípravný výbor už vynaložil mnohé úsilie pri organizácii, ale súčasná situácia s COVID-19 značne oslabuje dobrú a zodpovednú prípravu. Ak by sme chceli zrealizovať celú prípravu, museli by sme porušovať hygienické opatrenia, ktoré sú v týchto dňoch v platnosti, a to v žiadnom prípade nechceme.

Po modlitbách a spoločnom uvažovaní sme prijali rozhodnutie o odklade Evanjelického festivalu na rok 2022, na tom istom mieste.

Zároveň povzbudzujeme, aby sme si počas roka 2021 pripomínali 100 rokov od prijatia Cirkevnej ústavy ECAV. Buďme účastní na rôznych aktivitách našej evanjelickej cirkvi, ktoré budú v tlači a médiách túto udalosť pripomínať a hodnotiť ako významný historický medzník.

Vyslovujem nádej a presvedčenie, že v roku 2022 sa v Kežmarku stretneme a prežijeme nádherný a požehnaný čas z Božej milosti.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.