ECAV hľadá tajomníka pre zahraničie – nemecky hovoriace krajiny

ECAV hľadá tajomníka pre zahraničie – nemecky hovoriace krajiny

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá tajomníka/čku pre zahraničie – nemecky hovoriace krajiny
 
Miesto výkonu práce: Generálny biskupský úrad v Bratislave, Palisády 46 
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovná zmluva
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky: od 1 190 € (v závislosti od praxe) plus osobné ohodnotenie
 
Informácie o pracovnom mieste – pracovná náplň
 • pripravuje a spoluorganizuje zahraničné cesty  predstaviteľov ECAV na Slovensku 
 • pripravuje program pre zahraničné návštevy ECAV na Slovensku
 • sprevádza zahraničné návštevy na Slovensku
 • tlmočí a prekladá z a do nemeckého jazyka
 • zabezpečuje kontakty ECAV na Slovensku so zahraničnými partnermi
 • pripravuje a zabezpečuje  prezentáciu ECAV na medzinárodných konferenciách a stretnutiach v zahraničí 
 • podieľa sa na príprave materiálov pre generálne presbyterstvo a zbor biskupov z oblasti zahraničnej spolupráce
 • zabezpečuje a spravuje agendu zahraničných projektov finančnej pomoci, vrátane pomoci pri vypracovaní žiadostí o zahraničnú pomoc pre žiadateľov 
 • vykonáva ďalšie úlohy podľa pokynov predsedníctva ECAV a riaditeľa GBÚ
 
Benefity
 • pravidelné odborné školenia a semináre, možnosti sebarealizácie
 • práca v stabilnej spoločnosti, príjemné pracovné prostredie
 • zamestnanecké benefity (rekreačné poukazy, voľno počas cirkevných sviatkov, 4 dni „sick day“)
 • flexibilný pracovný čas s možnosťou dohody home office 
 
Požiadavky na uchádzača
 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom)
 • aktívne ovládanie nemeckého jazyka (slovom a písmom)
 • ovládanie Microsoft Office na úrovni pokročilý 
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, asertivita, cit k ľuďom
 • organizačné schopnosti 
 • znalosť cirkevno-právnych predpisov vítaná 
 
Informácie o výberovom konaní
V prípade, že máte záujem o túto pracovnú pozíciu, pošlite Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list na riaditel@ecav.sk a pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sa v súvislosti s realizáciou výberového konania archivujú 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty sa skartujú. 
 
Ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej organizácii a pochopenie, že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  15.6.2024
 
Kontakt: 
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Generálny biskupský úrad
Palisády 46, 811 06 Bratislava 
Mgr. Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ 
E-mail: riaditel@ecav.sk