Oznamy

Pozývame vás na Evanjelický deň 2024

Pozývame vás na Evanjelický deň 2024

Informačný list, 19.4.2024

Informačný list, 19.4.2024

Voľby dištriktuálneho biskupa ZD ECAV

Voľby dištriktuálneho biskupa ZD ECAV

Mediálna návšteva z RTVS

Mediálna návšteva z RTVS

Služba Slova 2/2024

Služba Slova 2/2024

Hľadáme tajomníka pre EMC

Hľadáme tajomníka pre EMC

Kondolencia pri nešťastí v Spišskej Kapitule

Kondolencia pri nešťastí v Spišskej Kapitule

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.3. DO 31.3.2024

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.3. DO 31.3.2024

Pozvánka na Colloquium biblicum

Pozvánka na Colloquium biblicum

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV 2024

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV 2024

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2024

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2024

ZASADNUTIE GP ECAV – 22.3.2024

ZASADNUTIE GP ECAV – 22.3.2024

Prianie Predsedníctva ECAV k Veľkej noci 2024

Prianie Predsedníctva ECAV k Veľkej noci 2024

Kondolencia po útokoch v Moskve

Kondolencia po útokoch v Moskve

Posledné zbohom Ľudovítovi Muntágovi

Posledné zbohom Ľudovítovi Muntágovi

Chvála súcej ženy

Chvála súcej ženy

OZNAM: evanjelici.sk

OZNAM: evanjelici.sk

 PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.2. DO 29.2.2024

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.2. DO 29.2.2024

Kaplánske a farárske skúšky 2024

Kaplánske a farárske skúšky 2024

Vyhlásenie k novelizácii trestného zákona

Vyhlásenie k novelizácii trestného zákona

Informácia o stave FFZ k 31.12.2023

Informácia o stave FFZ k 31.12.2023

ECAV vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov

ECAV vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov

Aktualizovaný zborník CPP 2023

Aktualizovaný zborník CPP 2023

1/2024 čiastka CPP

1/2024 čiastka CPP

Nedeľa misie – dobrovoľná ofera

Nedeľa misie – dobrovoľná ofera

Novšie Staršie
Strana 2 z 6