Oznamy

Zomrel ev. farár Michal Masár

Zomrel ev. farár Michal Masár

Dňa 24. novembra 2020  vo veku 80 rokov zomrel spolubrat v duchovnej službe, evanjelický farár Mgr. Michal Masár. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 27. novembra 2020 v slovenskom evanjelickom kostole Petra a Pavla v Modre.

Ofera do Podporného fondu Generálnej podporovne- 29.11.2020

Ofera do Podporného fondu Generálnej podporovne- 29.11.2020

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu - 29.11.2020, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

Bohoslužby pre 6 ľudí s negatívnym testom sú opäť možné

Bohoslužby pre 6 ľudí s negatívnym testom sú opäť možné

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

#ecavonlinekoro

#ecavonlinekoro

Možno ste si všimli, možno nie, pri videách alebo iných mediálnych výstupoch na sociálnych sieťach z našej cirkvi sa už dlhšie objavuje označenie #ecavonlinekoro. Je to "tajná" pomôcka pre vás. 

Elektronické schránky - informácia pre štatutárov COJ

Elektronické schránky - informácia pre štatutárov COJ

Daruj.ecav.sk

Daruj.ecav.sk

V internetovom priestore vznikla nová webová stránka, ktorá informuje o projektoch a aktivitách na pôde Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Autorom je Mediálny výbor ECAV, ktorý vníma svoju povinnosť pomôcť zviditeľniť vzácne počiny v oblasti školstva, diakonie, zborového života alebo medzinárodných partnerstiev.

ČO JE TOTO ZA NÁPAD?

ČO JE TOTO ZA NÁPAD?

Žijeme v období, kedy sa na nás strach šíri skoro z každej strany. Tak rozmýšľam, čo nám vraví Biblia a Pán Boh o tomto čudnom období. Aký je náš postoj ako kresťanov - nasledovníkov Krista? Prečo nešíriť Boží pohlaď na vec napríklad jednoduchým odkazom na rúšku ?

ONLINE PRENOSY 1.11.2020

ONLINE PRENOSY 1.11.2020

Bratia a sestry. V tejto tabuľke nájdete zoznamy ONLINE Služieb Božích, pobožností, alebo iných ONLINE vnútromisijných aktivít. Prosíme, ak ste sa v tabuľke nenašli, dajte nám vedieť aj o vašom prenose (na media@ecav.sk).

PONUKA KALENDÁROV na rok 2021

PONUKA KALENDÁROV na rok 2021

Tranoscius ponúka tradičný evanjelický nástenný a stolový kalendár. Kalendáre obsahujú liturgické farby k cirkevnému roku ECAV a mená sú uvádzané podľa oficiálneho kalendária schváleného kalendárovou komisiou Ministerstva kultúry SR, pričom nechýbajú ani mená podľa evanjelického kalendára.

Oznámenie o ofere na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave

Oznámenie o ofere na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na Predposlednú nedeľu cirkevného roka – 15.11.2020, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave. Vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené kostoly sa na základe rozhodnutia Predsedníctva ECAV táto ofera neuskutoční.

Bratislavský seniorát vydal novú publikáciu: Sprevádzanie smútiacich

Bratislavský seniorát vydal novú publikáciu: Sprevádzanie smútiacich

V nadväznosti na minuloročný publikačný výstup Sprevádzanie zomierajúcich  Výbor pre zborovú diakoniu zriadený pri Bratislavskom senioráte vydal ďalšiu publikáciu na tému, ktorá je aktuálna práve v týchto dňoch, keď si pripomenieme pamiatku zosnulých.

V stredu si vypočujme pobožnosť bratov baptistov

V stredu si vypočujme pobožnosť bratov baptistov

Bratia a sestry. Dovoľte mi, aby som vás informoval o dohode, ktorá vznikla medzi Slovenským rozhlasom a Ekumenickou radou cirkví. Je pre nás dôležité, aby sme sa o mediálny priestor delili aj s tými menej početnými cirkvami.

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca

25.10.2020 nás vo veku 84 rokov opustil Mgr. Ján Kunca. V rokoch 1994 – 2001 bol riaditeľom Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach.

TEOLOGICKÁ  KONFERENCIA  2020 - ZRUŠENIE

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2020 - ZRUŠENIE

S poľutovaním vám oznamujeme, že Teologická konferencia na tému "Augsburské vyznanie a ekuména" sa nebude môcť uskutočniť v oznámenom  termíne 27.- 29. októbra 2020 v Poprade z dôvodu súčasných preventívnych opatrení zameraných na zabránenie šírenia epidémie koronavírusu.

Detský časopis Dúha- veľká zmena

Detský časopis Dúha- veľká zmena

Priatelia, vyzývame vás k online odberu, lebo na ňom bude závisieť cesta Dúhy v budúcnosti. I naďalej potrebujeme akúkoľvek vašu odozvu – pochvalu i kritiku, nápady a vylepšenia, aby sa Božie slovo mohlo medzi našimi deťmi šíriť i týmto spôsobom. Pomôžme si navzájom a oslávme Pána Boha spoločným dielom! V časopise sú spracované rôzne duchovné témy s bohatou ilustračnou výbavou a množstvom úloh pre školy, cirkevno-zborové i rodinné činnosti, ktoré pomáhajú pri výchove a vzdelávaní detí. Vo väčšej miere tiež obsahuje kratšie literárne útvary; najmä báseň či rozprávku, ale aj viaceré náučné texty z rôznych oblastí.

Liturgický kalendár ECAV na mobile s OS Android

Liturgický kalendár ECAV na mobile s OS Android

Ak používate tablet alebo mobilný telefón s operačným systémom Android, ponúkame Vám aplikáciu Kalendár ECAV, ktorá Vám vždy prinesie aktuálne informácie o cirkevnom období a okrem dátumov a mien slovenského kalendára zobrazí aj témy nedieľ a cirkevných sviatkov spolu s  bohoslužobnými textami podľa Chrámovej Agendy ECAV na Slovensku.

Vyšlo 4. číslo Služby slova

Vyšlo 4. číslo Služby slova

Homiletický časopis Služba slova vo svojom 4. čísle prináša okrem tradičných prípraviek ku kázňam aj článok Mgr. Jozefa Benku, PhD o najčastejších chybách kazateľov, rozhovor s prof. ThDr. Jurajom Bándym pri príležitosti jeho životného jubilea, či archívnu spomienku na prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča pri príležitosti jeho 90. narodenín. Náhľad čísla nájdete na našej stránke v časti Služba slova.

Ponúkame Vám dve nové publikácie Spolku Martina Rázusa

Ponúkame Vám dve nové publikácie Spolku Martina Rázusa

Spolok Martina Rázusa vydal publikáciu Sláva šľachetným VI s podtitulom Učiteľ je okno do sveta a života. Ide o kolektívnu monografiu erudovaných autorov, ktorí prezentujú slovenských učiteľov ľudových,, cirkevných i štátnych škôl v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 1.10.- 15.10.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 1.10.- 15.10.2020

Misijné dni a Rodinná konferencia nebudú

Misijné dni a Rodinná konferencia nebudú

Bratia a sestry, s ľútosťou vám oznamujeme, že kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v našej krajine a zákazu Vlády SR konať hromadné podujatia nad 50 účastníkov, Misijné dni VD ECAV na Slovensku a Rodinná konferencia sa rušia.

Synoda 2020 bude v Ružomberku

Synoda 2020 bude v Ružomberku

Zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa bude konať v sobotu 10. októbra 2020 v Ružomberku. Zahájené bude slávnostnými službami Božími v sobotu ráno o 9:00 hod. Registrácia účastníkov bude v sobotu ráno od 8:00 hod do 9:00 hod. Prosíme účastníkov o dodržanie respiračnej etiky a hygienických opatrení.

Opatrenia 2. fázy COVID-19 v skratke

Opatrenia 2. fázy COVID-19 v skratke

Spracovalo GBÚ, podľa materiálov Ministerstva zdravotníctva SR, hl. hygienika, právneho tímu a konzília odborníkov pre manažment COVID19. AKTUÁLNE k 19.9.2020, prosíme sledujte aktualizácie vášho RÚVZ.

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby a duchovného sprevádzania v SR počas 2. vlny pandémie COVID-19

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby a duchovného sprevádzania v SR počas 2. vlny pandémie COVID-19

Usmernenia vydané k 1. vlne pre duchovnú službu platia aj naďalej. Ku nim sa pripája nasledovné usmernenie: Farnosti/ diakonie/ cirkevné zbory (pozn. redakcie) možno okrem stavu prípadov v ich regióne / okrese/ kraji (podľa farby pridelenej RÚVZ) kategorizovať aj podľa stavu prípadov príslušnej farnosti/ diakonie / cirkevného zboru (pozn. redakcie) a expozície alebo pozitivity správcu príslušnej farnosti/ diakonie / cirkevného zboru (pozn. redakcie). Kategorizáciu je možné použiť na usmernenie prebiehajúcich preventívnych a kontrolných opatrení proti šíreniu infekcie COVID-19 pri súčasnom znížení potenciálu výskytu a šírenia prípadov v komunite prostredníctvom tohto špecifického prostredia v ktorom sa poskytuje duchovná služba a sprevádzanie. Testovanie duchovných sa riadi pokynmi pre štandardnú populáciu kde sa majú viesť osobitné záznamy z návštev rodín, nemocníc, zariadení sociálnych služieb, hospicov a služieb, ktoré predpokladajú úzky kontakt pri nejasnom statuse veriaceho napr. pri zaopatrovaní, pomazaní chorých, sviatostiach v domácom, či inom ústavnom prostredí najmä v rizikovej populácii (seniori nad 60 rokov, imunokompromitovaní pacienti a osobitne pacienti v karanténe s nejasným testom alebo pozitívni pacienti na prítomnosť SARS-CoV-2. Situácie a opatrenia môžu byť určené aj kategorizačnou maticou (ak miestne príslušný RÚVZ nevydá inak).

ZRUŠENIE evanjelizácie PRE TEBA 2020

ZRUŠENIE evanjelizácie PRE TEBA 2020

Oznamujeme cirkevným zborom, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19 v rámci SR rušíme ďalšie pripravované podujatie PRE TEBA 2020, ktoré sa malo konať 30. 9. – 4. 10. 2020 v Liptovskom Hrádku.

Oznámenie o ofere na Rok evanjelického školstva

Oznámenie o ofere na Rok evanjelického školstva

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 2. nedeľu po Veľkej noci – 26.4.2020, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Rok evanjelického školstva. Z dôvodu pandémie COVID-19 nebola ofera v danom termíne realizovaná.

Novšie Staršie
Strana 2 z 8
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.