Oznamy

„Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“

„Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“

Po súhlase Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa prostredníctvom evanjelických kostolov a zvoníc zapájame do iniciatívy skupiny slovenských zvonárov, do projektu s názvom: „Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“.

Vyšlo 2. číslo Služby slova 2021

Vyšlo 2. číslo Služby slova 2021

V týchto dňoch vyšlo 2. číslo homiletického časopisu Služba slova. Okrem pravidelných prípraviek na mesiace apríl až jún Vám prináša Lutherovu kázeň na Veľký piatok, ktorú Martin Luther napísal v roku 1519, a ktorá sa stala jednou z jeho najvydávanejších kázní. Nájdete v nej článok o "reči kázni", rozhovor s Mgr. Jozefom Benkom, Phd pri príležitosti jeho životného jubilea, spomienku na brata farára Jána Lacka i pravidelné rubriky Moderné podobenstvo či Tip na knihu.

Seniori, buďte opatrní

Seniori, buďte opatrní

V cirkevných zboroch máme medzi mnohými členmi aj seniorov, ktorí možno nemajú prístup k internetu, no veríme, že aj oni majú svojich rodinných príbuzných, priateľov, známych,  ktorí by ich mohli upozorniť na podvodníkov.

Zapojme sa aj my, ako spoločenstvo cirkvi, k ochrane seniorov a pripomínajme im, aby boli obozretní a hlavne sa nenechali oklamať a nestali sa tak sami obeťami podvodu vďaka svojej dobrosrdečnosti a láskavosti.

Informácia z GP pre duchovných

Informácia z GP pre duchovných

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na rokovaní 29.1.2021 schválilo Zásady ECAV k odmeňovaniu duchovných pre rok 2021. Oznámenie a samotné zásady sú publikované v Zbierke CPP na webovej stránke ECAV v dokumentoch na stiahnutie v časti „A2 Zbierky CPP“.

Priamy link

Vyšlo prvé dvojčíslo jubilejného, 145. ročníka Cirkevných listov

Vyšlo prvé dvojčíslo jubilejného, 145. ročníka Cirkevných listov

Aktuálny kalendárny rok 2021 je výnimočný. Nie len pre Cirkevné listy, ktoré k svojim čitateľom prichádzajú v jubilejnom, 145. ročníku. Sú to najmä jednotkové roky, ktoré budú celým týmto kalendárnym rokom rezonovať. Roky, ktoré svojimi udalosťami v mnohých ohľadoch formovali podobu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. Prvé dvojčíslo Cirkevných listov 1 - 2/2021, ktoré sa v týchto dňoch dostalo k svojim čitateľom, otvára sériu cenných historických štúdií k týmto udalostiam v príspevku Mgr. et Mgr. Miloslava Gdovina s názvom "Desaťročné prenasledovanie (1671 - 1681) a Šopronský snem (1681) - cesta k artikulárnym chrámom". Nemenej zaujímavé sú aj ďalšie príspevky, ktoré reflektujú výzvy misie v zmenenej globálnej realite a lokálnom kontexte v dôsledku pandémie či významné osobnosti, akou nepochybne bol Július Bodnár, prvý dekan Teologickej vysokej školy ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave, piesňovú tvorbu v starých kancionáloch či sakrálnu výtvarnú tvorbu.

Upozornenie pre seniorov

Upozornenie pre seniorov

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru pripravil leták s témou prevencie kriminality na senioroch pri sčítaní obyvateľov. 

Preukazy pre duchovných

Preukazy pre duchovných

Od 01. marca 2021 vystavuje všetky služobné preukazy zamestnancov ECAV na Slovensku brat Štefan Polák - správca informačných technológií a technického hospodárstva GBÚ.

Výberové konanie na pozíciu archivár/ka

Výberové konanie na pozíciu archivár/ka

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: archivár/ka. 

Evanjelický festival presunutý

Evanjelický festival presunutý

Prípravný výbor Evanjelického festivalu, ktorý sa mal uskutočniť 1. – 4. júla 2021 v Kežmarku, odporučil Generálnemu presbyterstvu ECAV, aby sa jeho konanie odložilo na rok 2022. GP sa týmto návrhom na svojom zasadnutí 29.1.2021 zaoberalo. Dlhodobo nepriaznivá pandemická situácia tiež primäla generálnych presbyterov, ktorí sa stotožnili s názorom organizačného tímu, k rozhodnutiu presunúť konanie Evanjelického festivalu na rok 2022.  

Posledné zbohom Rastislavovi Hvožďarovi

Posledné zbohom Rastislavovi Hvožďarovi

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že po ťažkom boji s chorobou nás dňa 27. februára 2021 vo veku 54 rokov, navždy opustil brat Rastislav Hvožďara, zborový farár CZ ECAV Sobotište. Lúčime sa s ním s tichou vďakou za jeho nasadenie, ochotu a vernú službu pre svoju milovanú cirkev.
Posledná rozlúčka sa uskutoční  2. marca 2021 o 14:00 v Sobotišti.

Prenosy SB v RTVS v marci

Prenosy SB v RTVS v marci

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie: 

riaditeľ/ka Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Scenár rozhlasovej pobožnosti 24.2.2021, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 24.2.2021, 17:30

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor a spev: Janko Siroma
Piesne: ES č.115, 358, 260

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa GBÚ

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa GBÚ

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie: 

riaditeľ/ka Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku

Ofera na Generálnu podporoveň

Ofera na Generálnu podporoveň

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. pôstnu nedeľu - 21.2.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Generálnu podporoveň. Vzhľadom na aktuálnu situáciu táto ofera zadržaná nebude a náhradný termín vám bude včas oznámený.

Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev

Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev

Priznám sa k svojej cirkvi

Priznám sa k svojej cirkvi

Zomrel brat farár Miroslav Hvožďara st.

Zomrel brat farár Miroslav Hvožďara st.

S ľútosťou oznamujeme, že brat farár Miroslav Hvožďara st. nás predišiel do večnosti. S láskou spomíname a smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.  

VÝZVA pre duchovných, predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov ECAV

VÝZVA pre duchovných, predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov ECAV

Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) potrebujú pomoc. Sú mimoriadne rizikové pre rýchle šírenie infekcie SARS-CoV-2 a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 medzi klientmi i zamestnancami.

Scenár rozhlasovej pobožnosti 27.1.2021, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 27.1.2021, 17:30

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor a spev: Janko Siroma
Piesne: ES č. 466, 200 a 366

Zomrel dozorca CZ ECAV Chyžné

Zomrel dozorca CZ ECAV Chyžné

V zármutku, ale s nádejou vzkriesenia oznamujeme, že nás dňa 22.1.2020 vo veku 74 rokov opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec a príbuzný ONDREJ MÁLIK, dozorca Evanjelického cirkevného zboru a. v. na Slovensku Chyžné. 

Prenos Služieb Božích v SRo- 24.1.2021

Prenos Služieb Božích v SRo- 24.1.2021

Výnimka zo zákazu vychádzania pre duchovných pri plnení služobných povinností

Výnimka zo zákazu vychádzania pre duchovných pri plnení služobných povinností

Vážená sestra / Vážený brat,

vláda od 1. januára 2021 zúžila výnimky zo zákazu vychádzania. Detaily možno nájsť v uznesení vlády č. 453/2020 Z. z. z 31. decembra 2020, podľa ktorého vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

Ako Frederik odhalil tajomstvo

Ako Frederik odhalil tajomstvo

Vydavateľstvo Tranoscius ponúka na vianočný trh NOVINKU pre deti, mládež ale aj všetkých rodinných príslušníkov. Pri príležitosti 490. výročia Augsburského vyznania vydávame knihu od brata farára Štefana Kissa Ako Frederik odhalil tajomstvo.

Celocirkevné ofery na rok 2021

Celocirkevné ofery na rok 2021

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku chválilo celocirkevné ofery na rok 2021.  

GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
SWIFT: SUBASKBX,
a to pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier.

Prosíme, nezabudnite v správe pre prijímateľa uviesť názov cirkevného zboru.

Novšie Staršie
Strana 2 z 9
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.