Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žaškov
Adresa Hlavná 222/168, 027 21 Žaškov
Telefónne číslo +421 43 589 22 74
E-mail zaskov@ecav.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Solivajs , +421 918 828 335 , jansolivajs12@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Renáta Kropáčková
Kantorka: Mgr. Mária Langová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:30.