Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Východná
Adresa 032 32 Východná 116
Telefónne číslo +421 44 529 52 22
E-mail ecavvychodna@gmail.com
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Marcela Sabová , +421 918 828 147 , msabova20@gmail.com
Zástupca zborového dozorcu: Ján Žiak

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 a 14:00.