Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veličná
Adresa 027 54 Veličná 108
Telefónne číslo +421 918 828 384
E-mail velicna@ecav.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Vladimír Kunovský , +421 918 828 384 , vkunovsky@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Michal Janiga
Kantorka: Andrea Majchráková
Zástupkyňa zborového dozorcu: Ing. Ľubica Majchráková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:45.