Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Važec
Adresa Vernárska 366, 032 61 Važec
Telefónne číslo +421 44 430 00 23
E-mail vazec@ecav.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Jana Velebírová-Hudáková , +421 918 828 363 , jana.velebirova@gmail.com
Kantor: Ján Rysula
Kantorka: Viera Rysulová
Zástupca zborového dozorcu: Daniel Šeďo

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 a každý štvrtok o 18:00.