Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Smrečany
Adresa 032 05 Smrečany 159
Telefónne číslo +421 44 558 61 00
E-mail ecav.smrecany@gmail.com
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/ECAV-Smre%C4%8Dany-138071013193563

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Šípka , +421 917 510 572 , ecav.smrecany@gmail.com
Zborová dozorkyňa: MVDr. Marta Kollárová
Kantorka: MVDr. Marta Kollárová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Smrečanoch, 1. nedeľu v mesiaci o 11:00 vo Veternej Porube, 2. nedeľu o 14:00 v Trstenom a o 15:00 v Jalovci a 3. nedeľu v mesiaci o 14:00 v Žiari.