Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ružomberok
Adresa A. Bernoláka 11, 034 01 Ružomberok
Telefónne číslo +421 44 432 21 98
E-mail ruzomberok@ecav.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavrk.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavruzomberok/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Daniel Beňuch , +421 904 473 150 , dbenuch@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Tatiana Beňuchová , +421 902 291 792 , tatianasmalova@gmail.com
Zborový dozorca: Ladislav Zvara
Kantorka: Anna Sabuchová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Ružomberku, 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 9.00 hod. v Liskovej. 2. a 4. nedeľu v mesiaci prebiehajú SB o 15.00 hod. v DDS Likavka. SB na Lúčkach bývajú dvakrát ročne.


Mgr. Tatiana Beňuchová je námestná farárka na miesto zborového kaplána.