Partizánska Ľupča

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča
Adresa 032 15 Partizánska Ľupča 425
Telefónne číslo +421 918 828 381
E-mail
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Partiz%C3%A1nska-%C4%BDup%C4%8Da-644215872347057/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Molčan , +421 918 828 381 , jan.molcan@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Janka Janičinová
Kantorka: Mgr. Veronika Motýlová
Kantor: Mgr. Rudolf Slabej

Ďalšie informácie

Služby Božie v Partizánskej Ľupči sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod. a každú stredu o 15.00 hod. v Zariadení pre Seniorov Karita. Adventné roráty bývajú v utorky o 7.00 hod. Služby Božie v Dúbrave sú každú nedeľu o 9.00 hod. a každú stredu o 16.00 hod. Adventné roráty bývajú v utorky o 8.00 hod. V Krmeši a Potoku sú SB v nedeľu striedavo o 13.00 hod. V ostatných filiálkach prebiehajú SB podľa ohlásenia.