Liptovský Trnovec

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Trnovec
Adresa 031 01 Liptovský Trnovec 142
Telefónne číslo +421 44 559 83 16
E-mail elpistrnovec@gmail.com
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Eva Ščerbáková , +421 948 399 906 , elpistrnovec@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Oľga Hánová
Kantorka: Mgr. Patricia Ambróz

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Liptovskom Trnovci a 1. nedeľu v mesiaci o 14:00 v Bobrovčeku.