Liptovský Peter

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter
Adresa 033 01 Liptovský Peter 52
Telefónne číslo +421 44 522 23 67
E-mail lipt.peter@ecav.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.liptpeter.ecavlos.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Daniela Mikušová , +421 903 566 745 , lipt.peter@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Ján Zapalač
Kantor: Ing. Lukáš Ondra
Kantorka: MUDr. Katarína Ondrová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8:00 vo Vavrišove, o 9:30 v Liptovskom Petri a o 11:00 v Jamníku.