Liptovský Ondrej

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ondrej
Adresa 032 04 Liptovský Ondrej 77
Telefónne číslo +421 918 828 328
E-mail lipt.ondrej@ecav.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Katarína Hudáková , +421 918 828 328 , katarin.hudak@gmail.com
Zborový dozorca: Ján Uličný
Kantor: Ing. Dušan Uličný

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Liptovskom Ondreji a o 10:45 v Jakubovanoch.
Prvú nedeľu v mesiaci sú SB o 14:00 v Konskej.