Liptovská Sielnica

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovská Sielnica
Adresa 032 23 Liptovská Sielnica 7
Telefónne číslo +421 44 559 72 93
E-mail lipt.sielnica@ecav.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Dušan Brehuv , +421 904 342 765 , lipt.sielnica@ecav.sk
Kantor: Mgr. Dušan Brehuv , +421 904 342 765 , lipt.sielnica@ecav.sk
Kantorka: MUDr. Daniela Vozárová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. Liptovskej Sielnici, 1. nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v Liptovskej Anne, 2. nedeľu o 14.00 hod. v Prosieku, 3. nedeľu o 14.00 hod. v Bukovine a 4. nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v Ižipovciach.