Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Leštiny
Adresa Leštiny 67, 026 01 p. Dolný Kubín
Telefónne číslo +421 43 589 51 56
E-mail ecavlestiny@gmail.com
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.lestiny.ecavlos.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Marta Chlpíková , +421 948 096 223 , m.bencurova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Šuvadová
Kantorka: Mgr. Mária Ševčíková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Leštinách a v zimnom období o 8.30 hod. v Pokryváči.

V prípade záujmu o prehliadku artikulárneho kostola môžete kontaktovať sprievodcu na tel. čísle: +421 944 855 920.