Kráľova Lehota

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kráľova Lehota
Adresa 032 33 Kráľova Lehota 70
Telefónne číslo +421 44 522 22 33
E-mail vierkamosna@gmail.com
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Viera Mosná , +421 918 828 119 , vierkamosna@gmail.com
Zborový dozorca: Milan Mrlian
Kantor: Milan Mrlian

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Kráľovej Lehote, prvú nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. vo Vyšnej Boci a poslednú nedeľu o 14.00 hod. v Nižnej Boci.