Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Jasenová
Adresa Jasenová 44, 026 01 p. Dolný Kubín
Telefónne číslo +421 918 828 354
E-mail jasenova@ecav.sk, jasenovaczecav@gmail.com
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.jasenova.ecavlos.sk
Facebook www.facebook.com/CZ-ECAV-Jasenov%C3%A1-1435703393178436

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Gallo , +421 918 828 354 , jasenova@ecav.sk
Zborový dozorca: Rajmund Bradík , rbradik1@gmail.com
Kantorka: PaedDr. Dana Bencúrová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.