Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Istebné
Adresa 027 53 Istebné 236
Telefónne číslo +421 918 828 352
E-mail ecavistebne@centrum.sk
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Alena Ďurčíková , +421 918 828 352 , ecavistebne@centrum.sk
Zborový dozorca: Ing. Pavol Bystrický
Kantor: Martin Kováčik

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod., v zime o 10.30 hod.

Ohľadom prehliadky artikulárneho kostola kontaktujte sestru zborovú farárku.