Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe
Adresa 032 31 Hybe 122
Telefónne číslo +421 44 529 61 32
E-mail stano.grega@gmail.com
Seniorát Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
Web hybe.ecavlos.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavhybe/?eid=ARChDldUGg16TcuSqzc7osGtEUYffzJWnjMMejoMaE2FyjhSGiGMw9LXJPqNzVUR_oaqJbE7tva59eCJ

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Stanislav Grega , +421 918 828 317 , stano.grega@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Miloš Tarageľ , +421 915 339 774 , taragelm@gmail.com
Kantorka: Ing. Ivana Šuňavcová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.