Seniorátny deň ŠZS

Pre všetkých evanjelikov zo Šariša a Zemplína chceme vytvoriť príležitosť stretnúť sa pri Božom Slove a pri ďalších aktivitách. Zažiť spolu jedno veľké spoločenstvo a povzbudiť sa vo viere.

Ústrednou témou stretnutia sú slová: Ajhľa, človek! (J 19,5). Toto Pilátovo zvolanie nám odkrýva skutočnú ľudskosť, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi a ktorej sa od Neho chceme učiť.

Začíname spoločnými slávnostnými SB o 10:00 v športovej hale vo Vranove nad Topľou. Popoludní je pripravený program pre všetky generácie. Bude taktiež možnosť zakúpiť si obed, kresťanskú literatúru alebo za dobrovoľný príspevok získať výrobky diakonických zariadení z územia seniorátu - denných stacionárov z Vranova a Chmeľova. Záver je naplánovaný na 16:00.