Seniorátne stretnutie detí, konfirmandov a mládeže

Srdečne pozývame deti, konfirmandov a mládež na stretnutie do Hontianskych Moraviec.