Sebapoškodzovanie detí a dospievajúcich

Sebapoškodzovanie detí a dospievajúcich

Účastník webinára sa dozvie, čo je sebapoškodzovanie, aké sú jeho najčastejšie formy, aké príčiny vedú dospievajúcich k sebapoškodzovaniu a ako s deťmi a dospievajúcimi o probléme hovoriť a pomôcť im.