Protestantský chorál- studnica útechy

Protestantský chorál- studnica útechy

Prijmite pozvanie na benefičný koncert. Účinkuje Janko Siroma.

Výťažok zo vstupného bude venovaný pre rodiny zasiahnuté povodňou v Kokave nad Rimavicou.