ŽIVOT VS SMRŤ

ŽIVOT VS SMRŤ

Čítajme 5. M. 30, 19-20: "Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi."

Nikdy nebudeme schopní vychutnať si život, dokiaľ neurobíme rozhodnutie, že to tak chceme. Diabol je expertom na krádeže a naša radosť a náš pokoj je jeden z jeho terčov. Nehemiáš 8.10 nám hovorí, že „radosť je Pánova sila.“

Pán Ježiš hovorí, že „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“J.10,10 Diabol je zlodej, a jednou z vecí, ktorú nám chce ukradnúť  je naša radosť, náš pokoj, naše šťastie. Ak sa mu to podarí, robí nás slabými; a keď sme slabí, nepriateľ nás ľahko dostane. ľahko ich oklame. ponúkne nám atrapu, náhradu, aby sme sa uspokojili s málom, s podvodom, s kópiou. Že radosť a šťastie a pokoj sú bez problémov dosiahnuteľné aj mimo Boha, mimo Jeho vôle a zámeru s nami. A ponúka nám neuveriteľný počet možností. Drvivá väčšina slúži na to, aby nás odviedla od jedinej správnej cesty do života, do večnosti. Naopak, tieto jeho cesty nás privedú na posledný súd, kde zistíme, že sme boli podvedení, ale bude neskoro s tým niečo urobiť. 

Jednou z hlavných vecí, pre ktorú prišiel Boží Syn na zem bola, aby nás zmieril s Bohom, aby vyrovnal naše viny a dlhy, aby nám daroval pravý pokoj, aby nám ukázal, že cesta, na ktorej od narodenia sme, je cestou smrti a pomohol nám presmerovať sa na cestu života a večnej radosti. To je ale samozrejme možné len za Jeho podmienok.  „Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.“

Aby sme sa uistili, že to platí aj pre nás, novozmluvný ľud, Pán Ježiš túto podmienku – správne zameranej lásky - potvrdzuje: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“J.13,34-35

Aké je najväčšie prikázanie v zákone: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.“Mat.22,37-39

Je na nás, ako si vyberieme. Boží ľud – Izrael mal možnosť jasnej voľby. Mal s Bohom – Hospodinom skúsenosti, videl a zažil Jeho moc, dobrotu, aj prísnosť – a teraz sa mal rozhodnúť.

AKÉ SKÚSENOSTI MÁME MY? AKO HO POZNÁME? ZJAVIL SA NÁM V PÁNOVI JEŽIŠOVI, ZAPLATIL NA NÁS, ZA VŠETKY NAŠE VINY A ZMIERIL NÁS S BOHOM  - RADOVAL NÁM ŽIVOT, POKOJ A RADOSŤ. ČO SME SI TEDA VYVOLILI?

čítajme s modlitbou: Ján 15, 1-17

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=0xRcCBYyKKg

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.