ZASTRAŠOVANIE

ZASTRAŠOVANIE

„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“ 2. Tim. 1,6-7

Aby sme boli efektívni v službe, aby mohol Boh skrze nás použiť dary, ktoré nám dal a zveril, musíme mu to dovoliť a musíme svoj dar „rozbaliť“ a používať.

„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba.“ Pavol práve v tomto povzbudzuje Timotea – to znamená, že jeho dar mohol byť nečinný, spiaci. Dar nebude fungovať automaticky- rovnako ako oheň, aj dar je potrebné rozdúchavať a udržiavať.

Čo v našich životoch spôsobuje, že to, čo Pán od nás chce, aby sme robili, nefunguje, že sme nečinní?

Ten najhlavnejší dôvod je strach. Strach nám bráni prekročiť ľudský tieň a úplne sa odovzdať Bohu, aj keď vo vnútri vieme, že by to bolo správne a dopadlo by to dobre. Sme zastrašovaní týmto svetom, bojíme sa konfrontácie s okolím, blízkymi, svojim telom, sme zastrašovaní diablom. A preto sme nefunkční a nepoužiteľní – o to nepriateľovi našich duší ide. Pavel preto hovoril Timoteovi: „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“

Zastrašovaný človek stráca svoju autoritu v Duchu – pretože „Boh nám nedal Ducha bojazlivosti /zbabelosti, nesmelosti/“ – Vidíte, je to duch a určite nie je od Boha. Naopak, my máme „ducha moci /sily/, lásky a sebeovládania /rozvahy, zdravého rozumu/“ – vidíme ten zásadný rozdiel!!!

Definícia zastrašovania

1)      urobiť plachým, bojazlivým

2)      naplniť strachom

3)      premôcť úzkosťou, hrôzou; vydesiť

Cieľom zastrašovania je brániť ti v akcii, donútiť alebo dotlačiť ťa do poníženia a podrobenia. Zastrašovanie ťa chce premôcť pocitom menejcennosti a strachu. Už viac nie si slobodný, aby si plnil Božiu vôľu.

Pôvodcom zastrašovania je strach, ktorý má korene v diablovi – ten ho zasial ešte v rajskej záhrade. Napadá nás prostredníctvom myšlienok, predstáv a videní, alebo použije okolnosti a tých, ktorých má vo svojej moci, aby nás zastrašili. Nech už je to akokoľvek, jeho jediným cieľom je obmedziť a ovládať nás! /nemáš vo svojom živote takýto problém?/

Duch zastrašovania prináša zmätok, stratu odvahy a frustráciu. Všetko sa odrazu bude zdať ochromujúce, zložité a hlavne nemožné. Čím väčšie zastrašovanie, tým väčší pocit bezmocnosti, a tým menšia odvaha. Ak sa zo zastrašovaním nevysporiadaš okamžite, spôsobí, že urobíš nesprávne veci, ktoré by si ináč nikdy neurobil. Preto:

 „Nedávajte miesto diablovi.“

JEDINÝ SPÔSOB, AKO ZVÍŤAZIŤ NAD STRACHOM JE STRATIŤ VLASTNÝ ŽIVOT – ODOVZDAŤ HO VO VIERE BOHU

BUDEŠ SLÚŽIŤ TOMU, PRED KÝM MÁŠ BÁZEŇ. – ĽUDIA ALEBO BOH! Ten výber je na nás. Ak vieš, že máš v sebe takýto „prístupový bod“ pre zastrašovanie, modli sa, aby ťa Pán Ježiš oslobodil. Je výborné, ak sa s týmto zápasom podelíš s niekým, komu dôveruješ, aby ti pomohol niesť bremeno a modlil sa za teba – „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého“ Jak.5,16

Čítajme s modlitbou: Ján 14,1-6; list Ef. 4,25-32

S úctou a modlitbou za vás Stano K.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.