VYČISTIŤ A NAPLNIŤ SPRÁVNYM OBSAHOM

VYČISTIŤ A NAPLNIŤ SPRÁVNYM OBSAHOM

Milovaní v našom Pánovi, prajem dobré ráno

Verím že sme mali včera požehnaný osobný čas s našim Pánom a že nám cez Ducha Svätého otváral svoje slovom v žalme 27. Verím, že sme boli a stále sme uisťovaní že:

Ø  Hospodin je naše svetlo a spása, aj keď mám dojem, že okolo mňa je tma a nevidím na ďalší krok

Ø  Hospodin je pevnosť, ktorá sa nikdy nezrúti a to mi zo života berie strach a obavy

Ø  Áno, nepriateľ, či už diabol, svet alebo naša telesnosť budú útočiť, ale moje srdce sa nebojí, v Boha dúfam

Ø  V mojom srdci je túžba stále byť v Božej blízkosti, zažívať Ho osobne a túžiť po ňom. Toto privilégium máme, lebo teraz sme už my chrámami Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva (1Kor.3,16-17)

Ø  Potrebujeme hľadať Božiu tvár, to nám prikazuje Boh, ale zároveň sa nám dáva nájsť (Jer.29,12-14)

Ø  Máme verne očakávať na Hospodina a nechať sa Ním viesť – Jeho cesty pre nás sú dokonalé


DNES SI, MILOVANÍ, ČÍTAJME SO VŠETKOU VÁŽNOSŤOU ŽALM 51. Premýšľajme nad slovom pokánie, nad tým, čo nám berie pokoj a radosť a čo s tým urobiť.  

Buďme plní Božieho slova a kráčajme v plnosti Ducha a v Jeho moci

Žehnám nám nádherný deň v mene Pána Ježiša Krista

S modlitbou za nás Stanislav Kocka

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.